Algemene voorwaarden

 

 

1. Aanvaarding en geldigheid:

De klant dient de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

 

2. Bedrijfsidentificatie:

De webwinkel shop.biohome.be is een initiatief van:
CVBA BIO-HOME (BE 0441 813 521 – RPR Turnhout - 17 0069059) met statutaire maatschappelijke zetel en centraal administratief adres voor alle vragen, meldingen, afhalingen, klachten, naverkoopdienst enz. is Bio-Home Westerlo op Zone Kamp C 12, 2260 Oosterwijk (Westerlo), tel. 014 262577, e-mailadres info@biohome.be.
Bio-Home Westerlo is een voor iedereen toegankelijke winkel, open van maandag t.e.m. zaterdag tussen 9 en 17 uur. Op dit adres worden ook onze bio-ecologische keukens en andere meubelen gemaakt.
Eventuele sluitingsdagen worden vooraf op onze websites of via onze nieuwsbrieven aangekondigd.

 

3. Productinformatie en prijzen:

Al onze prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen e.a. Gegevens zoals types, technische informatie voor goed gebruik, kleuren enz. Afgebeelde productkleuren kunnen afwijken. Indien we vermoeden dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, houden wij ons in ieders voordeel het recht om de bestelde artikelen niet direct te leveren. We zullen u in zo'n geval eerst contacteren en adviseren om tot een correcte en heldere bestelling te komen.
Ook kunt u van ons vooraf advies bekomen om exacter datgene te bestellen wat u nodig heeft. Voorafgaand aan uw aankoop (bvb. verf) kunt u ons voor advies voorleggen wat u wenst te doen en te bereiken.

 

4. Communicatie en advies:

De verkoop van producten op Shop.biohome gebeurt elektronisch. U geeft Bio-Home cvba bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren. Bio-Home cvba mag u e-mailberichten en andere mededelingen over uw bestelling opsturen via het Internet. Bij een geschil verbindt u zich ertoe de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, kan u ons voorafgaand aan uw aankoop (van bvb. verf) voor advies voorleggen wat u wenst te doen en te bereiken. We zullen u zo snel mogelijk over de voor u meest geschikte producten en hun toepassing adviseren of uw andere vragen beantwoorden.

 

5. Bevestiging:

Indien uw e-mailadres correct is doorgegeven, ontvangt u na uw bestelling per omgaande een e-mailbevestiging van uw opdracht. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat u heeft besteld en wanneer de levering zal plaatsvinden.

 

6. Betaling:

Om de koop tot stand te laten komen, kan de klant direct bij bestelling betalen met de volgende betaalkaarten:
Bancontact – Mastercard – Visa. Bio-Home werkt samen met PayPal en Sofort. Het PayPal en Sofort betalingsplatform staat garant voor veilige betalingen via het web. De klant kan ook kiezen voor voorafbetaling door overschrijving. Zodra de betaling op onze rekening is ontvangen, wordt de bestelling verwerkt.

 

7. Levertijden en voorraad:

Uw bestelling wordt, na ontvangst van uw betaling, binnen 4 werkdagen door Bpost of andere pakketdienst op het doorgegeven adres bezorgd. Bij afwezigheid wordt uw pakket een tweede keer aangeboden. Zendingen via Bpost kan u na herhaalde afwezigheid gedurende 3 weken in uw postkantoor ophalen..
Mocht een product onverhoopt niet (meer) op voorraad zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wanneer u besluit om de bestelling op grond hiervan te annuleren, storten wij het volledige bedrag binnen 7 werkdagen terug op uw rekening en annuleren wij uw opdracht.

 

8. Verzending:

Bij bestellingen binnen België en Nederland berekenen wij de verzendkosten gewicht- en servicegebonden, overeenkomstig de tarieven van onze transporteurs. 

 

9. Overmacht:

Bio-Home c.v.b.a. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.
Hieronder vallen ook leveringsproblemen bij leveranciers en externe goederentransportdiensten, die de leveringsafspraken tussen Bio-Home en de klant doorkruisen.

 

10. Garantie:

Op al uw aankopen ontvangt u, indien van toepassing, de gebruikelijke fabrieksgarantie, dezelfde garantie die u heeft in een fysieke winkel.

Mochten de gekochte producten gebreken vertonen, dan houdt de garantie een vervanging (door een equivalent product) in van het betreffende product. Bio-Home kan het product vervangen maar de garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade. Bio-Home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de klant. De factuur of betalingsbewijs dient als garantiebewijs. Behoudens specifieke vermelding, vallen de verpakkings- en verzendkosten van de terugname en de nieuwe verzending ten laste van de klant. De conventionele garantie is niet van toepassing in volgende gevallen: bij materiaal voorzien van een uiterste verbruiks- of houdbaarheidsdatum; bij abnormaal of niet-conform gebruik van het materiaal ten opzichte van de meegeleverde gebruiksaanwijzing, bij slechte bewaring of slecht onderhoud van het product door de klant, bij normale slijtage van het materiaal, bij omzetting van het materiaal of incompatibiliteit met andere materialen.

 

11. Naverkoopdienst en klachten:

Alle gegevens over de naverkoopdienst vindt u onder artikel 2 bedrijfsidentificatie. De naverkoopdienst zal u helpen i.v.m. uw vragen, eventuele problemen en klachten.

 

12. Retourneren en ruilen:

Koopt u iets via internet, dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag na de leveringsdatum. De portokosten voor het terugsturen van de artikelen dient u zelf te betalen.
Ruilen van een artikel kan binnen 14 dagen. U dient het artikel altijd gefrankeerd naar ons terug te zenden. Ongefrankeerde terugzendingen worden geweigerd. Voor een ruiling vanwege een klacht (schade aan het artikel of onjuist artikel) over het ontvangen artikel betaalt Bio-Home de leveringskosten. Voor alle andere soorten ruilingen worden de bezorgkosten in rekening gebracht.
Onjuist verzonden artikelen, onvolledige zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht, dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per e-mail te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is. Wij zullen binnen 2 werkdagen contact met u opnemen en duidelijk aangeven hoe we e.e.a. zullen oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen.
Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, géén artikelen terugnemen die gebruikt zijn of verfwaren die geopend en daardoor verpakkingen evt. vervormd of besmeurd zijn, zulks ter beoordeling van Bio-Home. Bewaar de originele onbeschadigde verpakking van de artikelen, bewaar de originele factuur, verwijder geen labels en zorg voor een goed beschermende verpakking bij een eventuele retourzending of ruiling. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, gebeurt dat uiterlijk binnen 14 dagen.

 

13. Sancties bij niet- of laattijdige betaling:

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bio-Home beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Bio-Home zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

14. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht:

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Mechelen bevoegd.