Wijziging verkeerssituatie Bio Home Leuven

Bio Home Leuven is niet meer bereikbaar via de Burchtstraat, langs de Keizersberg. De Burchtstraat werd uitgezonderd plaatselijk verkeer voor vergunningshouders. Een camera met nummerplaatherkenning stelt inbreuken vast. Wie via de Mechelsesteenweg of via de E314 naar Leuven komt rijdt best via de ring en het Artoisplein. Meer info - Kaart

Watervlekken, roetvlekken, nicotinevlekken... overschilderen

Watervlekken, roetvlekken, nicotinevlekken enz. in en op binnenmuren en plafonds, zijn enkele moeilijk zo niet onmogelijk te verwijderen vlekken, die keer op keer doorheen de verflagen zichtbaar blijven. Maar ook voegen van metselwerk, gipskarton- en gipscelluloseplaten alsook gipsreparaties kunnen zich doorheen talrijke verflagen blijven aanstellen. Een geval apart zijn siliconendichtingen e.d., waarvan de weekmakers in conflict gaan met de verf. Het kan u emmers verf, dagen tijd en onnoemlijk veel ergernis kosten.Tot u dit artikel leest.

Lees meer

Zorgen voor een goede hechting op oude verflagen

Een belangrijk verschil tussen het schilderen met synthetische verf en natuur- of ecoverf is, dat voor synthetische systemen "paardenmiddelen" ingezet worden waarmee technisch gezien bijna niets fout kan gaan. In de verven wordt een overdaad aan bindmiddelen gestopt, waarmee de verf tegen bijna iedere ondergrond blijft plakken. Het belangrijkste nadeel is dat daarmee de ademende capaciteit van muren en plafond verloren gaat en het risico op schadelijke uitwasemingen toeneemt.

Voor natuurverf gaan we subtieler te werk en dat vraagt wat meer aandacht voor de ondergrond.

Lees meer